Studio przed każdymi zajęciami jest wietrzone, a sprzęt i maty dezynfekowane.

 • Na każde zajęcia obowiązują zapisy.
 • Grupy są kameralne 4-5-osobowe.
 • Na miejscu są maty. Jeśli będziesz się czuć bezpieczniej ze swoją, weź ją proszę.

 

Na trening najlepiej sprawdzają się dopasowane rzeczy. Wygodne ubranie, niekrępujące ruchów.
Trenujemy boso lub skarpetkach. Buty będą potrzebne do przemieszczania się po studio. Koniecznie zmienione.

Cennik

 • tylko 4 osoby w grupie (obowiązuje rezerwacja miejsc)
 • zajęcia prowadzi nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem
 • napoje: woda, herbata gratis
 • indywidualne podejście

Poniżej znajdują się ceny pakietów oraz szczegółowe informacje. Cena zawiera: pracę nauczyciela z 10 letnim doświadczeniem, opłatę za salę, opłaty związane z prowadzeniem firmy. Nie jesteśmy klubem fitness, sieciowym, halą sportową czy siłownią dlatego ceny mogą różnić się od tych, które znasz.

Treningi opłacane są góry. Informacje o sposobach płatności wysyłam w wiadomości zwrotnej.

zajęcia grupowe:

Zajęcia testowe 50 zł

Karnet 1x w tygodniu 160 zł

Karnet 2x w tygodniu 300 zł

Każdy z pakietów ważny jest 1 miesiąc.

Ważne!

zapoznaj się z regulaminem:

regulamin

odwołanie zajęć w terminie jest obowiązkowe. Prosimy o poinformowanie o nieobecności 3 dni przed zajęciami. Inaczej nie mamy możliwości na reakcję np. zapisanie kogoś z listy rezerwowej. Jeśli zajęcia nie zostaną odwołane, zaznaczymy twoją obecność.

Jeśli chcesz sprawdzić czy nasza oferta zajęć jest dla Ciebie, polecamy warsztaty lub spotkanie indywidualne.

trening indywidualny:

spotkania dostosowane do twoich potrzeb i planu dnia.

Pierwsze próbne spotkanie 150 zł

Jednorazowa płatność 170 zł

Pakiet 4 spotkań 600 zł

Pakiet 8 spotkań 1000 zł

każdy z pakietów ważny jest 1 miesiąc

Nie honorujemy kart sportowych. Niestety karty te sprawdzają się wyłącznie w dużych obiektach sportowych, klubach fitness lub basenach. W studio stawiamy na jakość, a nie ilość.


Regulamin
Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

Regulamin zajęć grupowych w Ginger Up. pilates studio.

Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad. Potwierdza to własnoręcznym podpisem na pierwszych zajęciach lub poprzez e-email.

 Zasady uczestnictwa w zajęciach cyklicznych, kursach

 1. Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie
 2. Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników jest mail zawierający
  informacje o płatności i terminie zajęć.  Przelew lub jego potwierdzenie (wysłane na adres: gingerupstudio@gmail.com
 3. Na dokonanie przelewu są dwa dni.
 4. Karnety na zajęcia są czasowe tzn, miesiąc od daty zakupu/ pierwszych zajęć.
 5. Terminy zajęć są z góry ustalone, podane w mailu oraz w opisie kursu. Uczestnik zapisuję się z góry na 4 lub 8 zajęć.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach danego cyklu, nie przysługuje zwrot
  pieniędzy, ani możliwość uczestniczenia (odrobienia) w zajęciach kolejnego
  cyklu. Obowiązuje 2 tygodniowe wypowiedzenie.

 Zasady uczestnictwa w  warsztatach

 1. Warsztat stanowi całość. W związku z tym uczestnicy zapisując się
  na niego zobowiązują się do uiszczenia opłaty w całości, biorąc na siebie
  konsekwencje ewentualnych nieobecności i zmiany planów życiowych.
 2.  Rezygnacja z kursu lub warsztatu 10 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia
  zwrot wpłaconej zaliczki lub całej kwoty (jeśli taka została wcześniej
  uiszczona)

Klauzula informacyjna

Art.13 RODO

 

W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ginger Up Studio ul. Gałczyńskiego 2  NIP: 7291489706 dalej jako „ADO”).
 2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci :

– danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL);

– dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

– dane medyczne (m.in. dane o aktualnym stanie zdrowia, przebytych chorobach, dane o udzielonych świadczeniach zdrowotnych);

– wizerunek;

będą przetwarzane w celu :

– realizacji zawartej umowy świadczenia usług treningu personalnego  lub grupowego (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– kontaktu w sprawie potwierdzenia obecności na zajęciach, odwołania zajęć (art. 6 pkt 1 lit. b RODO);

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)

– wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO);

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);

 1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora. W kwestii publikacji wizerunku i w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) Administrator informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy lub świadczenia usług jednakże dane niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług lub do czasu wycofania udzielonej zgody. Dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane i przechowywane nie krócej niż przez okres 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 3. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 4. W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

error: kopiowanie wyłączone