Regulamin


 

I.

ORGANIZACJA

Osoby zapisujące się na wydarzenia organizowane w studio oświadczają, że przeczytały i akceptują poniższy regulamin.
Zapisy na wszystkie wydarzenia organizowane w studio odbywają się w formie rezerwacji poprzez kontakt: mailowy gingerupstudio@gmail.com, telefoniczny lub SMS (tel. 510-168-604), aplikacje: Messenger i Instagram, albo osobiście. Na każde spotkanie mamy ograniczoną liczbę miejsc (4).
Aby potwierdzić swoją rezerwację osoba zamawiająca zobowiązana jest w ciągu 2 dni do uiszczenia pełnej opłaty przelewem. Nieopłacona rezerwacja przepada.
Dane osobowe pobierane przy zapisach (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zapisów na wybrane warsztaty.Administratorem danych jest firma Ginger Up Studio. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych. Osoba zapisująca się ma w każdej chwili ma możliwość ich edytowania lub usunięcia.
Spotkania odbywają się w zamkniętych grupach. Konieczne jest rezerwacja miejsca, nie ma możliwości uczestniczyć w spotkaniach bez rezerwacji. Spotkania odbywają dla określonych osób.

 

Swoją obecność na zajęcia można odwołać tydzień przed zajęciami. Istnieje możliwość odrobienia zajęć. Jeśli spotkania,zajęcia lub warsztat zostaną odwołane w dniu, w którym się odbywają, opłata nie jest zwracana. Nie można jej odrobić w innym terminie. Jeśli sytuacja nie dzieje się często jest możliwość zaoferowania swojego miejsca innej osobie. Właściciel studio musi zostać o tym poinformowany.

 

 • do korzystania z zajęć w studio ma prawo osoba pełnoletnia, posiadająca ważny karnet.
 • osoby do 16 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach po okazaniu pisemnej zgody prawnego opiekuna.
 • uczestnik zajęć jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem. Zakup karnetu lub biletu na warsztaty oznacza akceptacje regulaminu.
 • uczestnik zajęć oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań do podejmowania treningów w Studio.
 • ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
 • klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • plan zajęć oraz cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej mojestudiopilates.pl
 • w przypadku zdarzeń losowych informacja o zastępstwie lub odwołaniu zajęć zostanie umieszczona na stronie internetowej studia oraz na portalu społecznościowym Facebook.
 • zakupiony karnet lub bilet jest imienny.
 • każdy zakupiony karnet należy wykorzystać w odpowiednim czasie, informacja o ważności karnetów znajduję się w zakładce cennik.
 • klient ma obowiązek poinformować o swojej nieobecności.
 • w studio obowiązuje zmiana obuwia.

II.

COVID-19

Jako uczestnik wydarzeń i zajęć oświadczam:

 • nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS CoV-2 (koronawirus), ani w okresie ostatnich 14 dni przed
  wydarzeniem nie miałem kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem
 • zobowiązuję się stosować do wszelkich zasad sanitarnych i epidemiologicznych obowiązujących w miejscu i w
  trakcie wydarzeń
 • zobowiązuję się zachować powszechnie obowiązujące zasady zapobiegania rozprzestrzeniania się
  koronawirusa wskazane przez Sanepid.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie poniższych danych Głównemu
Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym, w przypadku wystąpienia podejrzeń zakażenia wirusem.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W studio zabrania się:

 • spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających.
 • palenia tytoniu.
 • obraźliwego traktowania klientów lub personelu.
 • używania sprzętu w przeznaczeniu innym niż ustalone.
 • niszczenia mienia studio lub osób prywatnych.

 

W razie jakichkolwiek problemów klient zobowiązany jest poinformować nauczyciela lub właścicielkę.

Dodaj komentarz

error: kopiowanie wyłączone